Nieuws

Sponsors

 

Design

 

Ecologisch centrum

Bij ons in Nederland is dit instituut nauwelijks denkbaar. Het is een soort school waar groepen kinderen uit het gewone onderwijs, met hun leerkrachten, naar toe gaan voor onderricht in biologie en ecologie.
 

 
 

Dit wordt ondersteunt met alle informatie, filmbeelden en levende have. Het is een mix tussen een school en een dierentuin. Mooi verzorgd in kooien, terrariums of aquariums, zowel binnen als buiten, met een bonte verzameling van dieren, van krokodil tot vos en vogels zoals verschillende soorten fazanten in allerlei bonte kleuren. Onze organisatie is daar door het Ministerie van onderwijs op attent gemaakt met het verzoek of wij dit instituut konden ondersteunen. De eerste kennismaking met Igor Antonovitch was bijzonder hartelijk en ook zijn staf en leerkrachten straalden enthousiasme uit. Wij besloten hier onze schouders onder te zetten, hoewel het bij aanvang toch moeilijk aangemerkt kon worden als kinderhulp. En waren er geen belangrijkere projecten die meer dringende behoeften hadden?
Toch niet. De normale schooldag duurt in Oekra´ne tot halfdrie en er zijn veel kinderen die geen huiselijke opvang hebben. Maar ook de grote schoolvakantie duurt ongeveer drie maanden, in onze ogen veel te lang. Het Ecologisch centrum fungeert als een naschoolse opvang op vrijwillige basis. Dit vonden we wel passen in ons criterium, daar het kinderen betreft die ˇf geen ouders hebben - en opgevoed worden door oma - ˇf wier ouders in het buitenland wonen en werken. En zeker omdat er zoveel probleemgezinnen zijn, door drank, huiselijk geweld, scheiding. Noem maar op. Allereerst hebben we dit gebouw gerenoveerd en gezorgd voor goede hygiŰnische omstandigheden. We hebben een keuken gemaakt en een computerklas en betere handwerkklassen opgestart, waar deze kinderen echt iets kunnen leren waar ze later in de maatschappij iets aan kunnen hebben of er hun beroep van kunnen maken.
Toen is het idee ontstaan om voor die kinderen die nooit in de gelegenheid zijn op vakantie te gaan een kinderkamp te organiseren.
Dit doet het centrum tezamen met onze organisatie nu al ruim acht jaar. Elke keer twee groepen van ongeveer dertig kinderen en dat voor een periode van drie weken. De schoolleiding organiseert dit en wij financieren het. De eerste jaren werd gebruik gemaakt van een militair complex midden in de bossen, met een groot meer. Dit kamp was een trainingskamp van de commandotroepen. De barrakken dienden als slaapplaats en de maaltijden werden in de buitenlucht en met slecht weer onder een afdak genoten. Niet ideaal maar het begin was er.
Na enkele jaren hiervan gebruik te hebben gemaakt, verhuisden we naar een soort sanatorium uit de oude tijd dat al lange tijd niet meer in gebruik was. Ook niet echt ideaal maar toch al een hele verbetering. Zo ontstond het idee om een eigen plek te creŰren. We vonden een plaats in de Karpaten waar we een tehuis kochten en driftig aan het renoveren zijn om hopelijk voor de zomer de eerste kinderen van het instituut te kunnen verwelkomen. 
De moeilijkheid is dikwijls de selectie van de kinderen die hiervoor in aanmerking komen. De staf kiest die kinderen die het hele jaar aan de gestelde voorwaarden hebben voldaan. Het stimuleert de kinderen ook om hun best te doen, hun huiswerk te maken, een vak te leren en de opgedragen karweitjes uit te voeren, dieren en planten te verzorgen en zich netjes te gedragen
Dit werkt tot nu toe zeer goed en dat willen we in ons mooie nieuwe vakantiehuis ook zo houden. Al met al een prachtig project waar we de resultaten jaarlijks van terugzien en dat tot voorbeeld van veel organisaties in Oekra´ne kan dienen.
Al valt het niet mee om ter plaatse sponsors te vinden.

Wij zijn dus genoodzaakt dit financieel te blijven ondersteunen. Jammer dat na vijftien jaar onafhankelijkheid het besef bij de Oekra´ense bevolking nog niet is doorgedrongen dat het belangrijk is om kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen. Dat er daardoor een nieuwe generatie komt die wÚl verantwoordelijkheid neemt en de thans nog geldende oude uitspraak van wie arm is, is dom en wie dom is, is arm , overboord gooit.