Nieuws

Sponsors

 

Design

 

Kinderkunstgalerie

Ontwikkeling van kinderen in welke vorm dan ook is een van de belangrijkste aspecten voor hun verdere leven. Dat is ook de reden dat we het instituut, geleid door directrice Olga Myghaluk, waar kinderen kunstonderwijs in woord en werk krijgen, ondersteunen. Hier leren kinderen zich te uiten. Expressie is niet alleen goed op artistiek vlak, maar ook om trauma’s te verwerken. Schilderen, boetseren, tekenen of muziek maken helpt dikwijls.

Daarom wordt er elk jaar een kinderfestival georganiseerd wat wij sponsoren. Internationaal worden ook kinderen uitgenodigd om ervaring op te doen en uitwisselingsprogramma’s op te starten. Ook gaat er ieder jaar een grote groep kinderen naar buiten, de Karpaten in, om in de gezonde buitenlucht te schilderen. We hopen dat, wanneer ons huis daar klaar is, ook zij hiervan gebruik kunnen maken.
Uit de groep worden de beste drie kinderen geselecteerd. Die krijgen van onze organisatie een financiële ondersteuning om op de kunst academie verder te studeren en zich te ontwikkelen om later mogelijk professioneel verder te gaan. Ook geeft de kunstgalerie vier maal per jaar een mooi tijdschrift uit met foto's van kunstwerken, verhalen over cultuur, over componisten en hun muziek en alles wat de afgelopen tijd in de galerie gebeurd is en wat er komen gaat. Deze prachtig verzorgde uitgaven, interessant en een waardevol bezit, worden tevens naar scholen en andere organisaties gestuurd, zoals bibliotheken en kinderziekenhuizen. Onze organisatie financiert dit omdat wij menen dat het van groot belang is de wereldcultuur en die van het eigen land bij de kinderen onder de aandacht te brengen als een bijdrage aan hun verdere ontwikkeling. In een van deze uitgaven heeft Olga, de directrice, een artikel geplaatst over de activiteiten en contacten van onze organisatie in de laatste 15 jaar. De vrouw van de huidige president, Kateryna Joetsjenko, was dan ook zeer verheugd het eerste exemplaar in ontvangst te mogen nemen. Ze sprak haar lof en waardering hierover uit. We hopen hier nog lang mee door te kunnen gaan. Het geplaatste artikel nemen wij dan ook graag op in dit boek om u hiervan deelgenoot te maken, al zal het Oekraïens niet makkelijk te lezen zijn.