Nieuws

Sponsors

 

Design

 

SLO (Stichting tot bevordering van samenwerking met Landen in Ontwikkeling) kinderbegeleiding


Als kinderen ziek zijn en opgenomen moeten worden in een oncologisch kinderziekenhuis is dit voor het kind en de ouders of verzorgers een zware gang, zeker als dit een langdurige opname betreft (bij dit ziektebeeld meestal een vaststaand feit). Maar er is altijd hoop dat het beter zal gaan en het kind uiteindelijk weer gezond en wel naar huis mag gaan.
Dit geldt ook voor het Lviv kinderziekenhuis, waar de behandeling toch net even iets anders is dan in Nederland en waar de tijd dat een kind - door verschillende factoren - in het ziekenhuis moet verblijven vele malen langer is. Veel kinderen komen uit de omliggende dorpen of gehuchten met slechte verbindingen en zijn dan dikwijls niet in staat om steeds voor controle terug te komen. Vandaar dat een langer verblijf nodig is. Maar er wordt aan voorbijgegaan dat deze patiŽntjes niet naar school
kunnen gaan, meestal geen boeken hebben en ook geen andere middelen om even te ontspannen om hun aandacht van het ziekteproces af te leiden. Om over iets leren nog maar te zwijgen.
Als ze dan uiteindelijk weer naar school gaan, is de achterstand op hun klasgenootjes zů groot  dat ze de aansluiting met de rest niet meer kunnen maken.Blijven zitten en het nog een jaartje overdoen is er niet bij: de hele groep gaat over. Zelden ziet het kind kans die achterstand in te lopen daar bijles of opvang niet aanwezig is. Zo'n kind kan de mogelijkheid zich te ontwikkelen en dan later door te studeren wel vergeten.
Daarom hebben wij een studie-, informatie- en ontspanningsruimte in het ziekenhuis gecreŽerd, met computers en leerboeken, en worden de kinderen door de door ons betaalde leerkrachten op redelijk niveau gehouden. Ook afleiding in gemeenschappelijke spelletjes, tv kijken, computerles of het vertonen van educatieve films draagt bij aan het genezingsproces en het geluk van het kind.
Twee aan onze OekraÔense organisatie verbonden medewerkers, Svetlana en Halla, zorgen voor de roosterplanning, kopen lesmateriaal, doen spelletjes, helpen bij het huiswerk. Ze bezoeken de kinderen die niet uit bed kunnen op de afdelingen, lezen voor of zorgen voor leenboeken, ze halen slechtlopende kinderen op, met rolstoel en infuus. Kortom, ze zijn zeer begaan met het lot van deze kinderen. Ze stralen ook kracht en liefde uit. Ik ben er blij mee.
De drie jaar dat dit project loopt heeft de SLO dit financieel ondersteund. Onze hartelijke dank hiervoor. Wij zijn dan ook blij dat dit project goed is ontvangen en zijn vruchten afwerpt.