Nieuws

04-05-2010

Piet Spijkers onderscheiden

Zie video

van de opening

Zie video nieuwsuitzending


Sponsors

Design

Uitwisseling

Een van de belangrijkste aspecten van hulpverlening is natuurlijk kennisoverdracht, dit in organisatievorm en management of op vakgebied. Onze organisatie richt zich dan ook hoofdzakelijk op medisch en educatief terrein.

Toen wij in 1991 startten met ondersteuning aan het oncologische kinderziekenhuis, en kort daarna het doveninstituut in Lviv, had dit bij de eerste kennismaking aan beide zijden meer een informatief karakter. Later werd dit uitgebouwd in specialisatie. De samenwerking met de stichting 'Maria voor Anderen', van het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg, leidde ertoe dat veel artsen en verpleegkundigen uit Oekra´ne korte tijd stage liepen op verschillende afdelingen of kennis konden maken met nieuwe technologie en leren omgaan met apparaten die, door het ziekenhuis geschonken, mee naar Oekra´ne konden gaan.


Ook van onze kant gingen vele op werkbezoek, voor kennisoverdracht, om te kijken waar de knelpunten zaten, waar onze mensen hun terzijde konden staan of in de toekomst konden helpen en ook om weer mensen uit te nodigen voor een volgend bezoek. Maar ook om kennis te maken met nieuwe mensen, die zich uit het communistische systeem ontworsteld hadden, en met hun prachtige land en cultuur.

In de loop der jaren zijn over en weer een kleine honderd mensen met elkaar op deze wijze in contact gebracht en zijn enkele artsen door onze bemiddeling te gast geweest in gespecialiseerde academische universiteitsklinieken zoals het Sophia kinderziekenhuis en de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ook het Utrechts Medisch Centrum en het Medisch Centrum in Maastricht waren bereid hun medewerking te verlenen, wat weer heeft bijgedragen aan nieuwe behandelmethoden in protocollen voor chemokuren. Dit was en is nog een heel belangrijke ontwikkeling welke steeds opnieuw bijscholing vraagt.

Ook de omgang en bereiding van deze chemokuren hebben wij ter hand genomen daar dat in Oekra´ne onder zeer slechte omstandigheden gebeurt en men niet weet hoe hiermee om te gaan, wat weer leidt tot ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld miskramen, van diegenen die de kuren moeten bereiden.Wij vonden dit onverantwoord en daarom heeft 'Maria voor Anderen' van het TweeSteden ziekenhuis een speciale bereidingskast aangeschaft die in Oekra´ne is ge´nstalleerd in een speciaal doorvoor gecreŰerde ruimte, helder en zuiver, betegeld, met deursluizen en beschermende kleding. Vier verpleegkundigen hebben een cursus gevolgd bij de fabrikant en stage gelopen in het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg. Onze specialisten zijn naar Oekra´ne gegaan om te kijken of de opgedane kennis in de praktijk goed werd toegepast, zodat hier ook weer een stap voorwaarts is gedaan en het Lviv kinderziekenhuis die kennis weer kan delen met andere oncologische centraĺs.In veel van dit soort projecten hebben wij het spits afgebeten en als bruggenbouwer gefungeerd naar nieuwe ontwikkelingen. Het hoofd van de provincie, op medisch gebied, Dr. Harris was in Tilburg te gast bij de afronding van het project en ondersteunt dit project met zijn opgedane bevindingen.

Ook ten behoeve van het dovenonderwijs is veel tot stand gebracht. In de loop der jaren zijn tientallen leerkrachten naar Nederland gekomen voor nieuwe leermethoden. Er werden mensen met elkaar in contact gebracht, bruggen gebouwd en in het IVD (Instituut voor Doven, nu Viataal geheten), in Sint-Michelsgestel werd een ideale partner gevonden.


Met financiŰle hulp van Buitenlandse Zaken hebben we twee Matraprojecten, Juice en Priviet, kunnen starten voor totaal nieuw dovenonderwijs voor geheel Oekra´ne en komen van alle regioĺs uit Oekra´ne deze leerkrachten naar Nederland voor studie en geven de specialisten uit Sint-Michelsgestel in Oekra´ne seminars.
Ook hier blijven wij een ondersteunende organisatie, in samenwerking met onze partnerorganisatie in Oekra´ne, om daar te ondersteunen waar het in onze mogelijkheid ligt.


Het ecologisch centrum en de twee geboorteziekenhuizen worden ook op het gebied van uitwisseling door ons ondersteund.
Ook daar blijft niet alleen materiŰle hulp noodzakelijk, maar zeer zeker ook voorlichting en kennisoverdracht, wat weer resulteert in over en weer mensen in contact brengen, uitnodigen om bij ons te kijken en specialisten mee naar Oekra´ne te nemen. Vandaar dat nu in het nieuwe uitgebreide Europa, internationalisering hoog op de agenda staat en wij deze opvatting van harte delen.