Nieuws

Sponsors

 

Design

 

Geboorteziekenhuis met het project geven voor leven

Het wereldse leven begint met de geboorte maar ook daar zitten grote verschillen in. In Oekraïne is tot nu toe thuisbevalling nog niet toegestaan zodat er speciale geboorteziekenhuizen zijn. Twee ervan ondersteunen wij in Lviv, een stad met ongeveer een miljoen inwoners.
De aanstaande moeder gaat enige tijd voor de geplande bevalling hier naartoe en wacht de komst van haar kind af. We stonden er in het begin, toen we gevraagd werden voor ondersteuning, wel vreemd van te kijken dat familie en vaders buitengesloten werden. Ze mochten er niet bij zijn en zelfs niet op bezoek komen.


Pas enkele dagen na de bevalling kon familie - in een speciale ontslagkamer - voor de eerste keer de nieuwgeborene bewonderen en moeder en kind mee naar huis nemen. Het was grappig om te zien hoe de vader, buiten op straat, contact probeerde te maken met zijn vrouw. Die dan haar man vanaf vier of vijf hoog achter gesloten ramen met gordijnen probeert te 'vertellen' dat het een jongen of een meisje is geworden.
Nu de met het oprukken van de mobieltjes - die in Oekraïne gezien worden als statussymbool - en de soepelere omgangsregeling verloopt het wat beter en mogen soms moeders bij hun dochter zijn. Toch is het, ondanks alle goede bedoelingen van het personeel en de doktoren, geen makkelijke opgave om alles goed te laten verlopen. Gebrek aan financiën, gebrek aan materialen, medicijnen, onderzoekapparatuur, noem maar op.

Wij hebben gezorgd voor couveuses, uv-lampen, de verloskamer gerenoveerd, voorlichting gegeven aan het verplegend personeel en ook voorlichting en voorbereiding op de te komen bevalling via video, DVD's en ander voorlichtingsmateriaal.
 


Ook nazorg in verband met borstvoeding heeft onze grote aandacht. Daar meestal de moeders weer snel aan het werk willen - om geld te verdienen - wordt de baby aan oma overgelaten, wat ook weer de nodige problemen geeft.

Ook gebeurt het soms dat zeer jonge moeders hun baby achtergelaten en zelf stiekem het ziekenhuis, zonder hun kind, verlaten.
Ook verschrikkelijk is het dat de verantwoordelijke leiders niets doen, of tenminste veel te weinig, aan de oprukkende aids-problematiek. Veel moeders arriveren, zonder het te weten, met een hiv-infectie.

 

 
Goede controle, laboratoriumonderzoek maar vooral beschikbaarheid van aids-remmers, enkele weken voor de bevalling, kunnen ervoor zorgdragen dat de nieuwgeborene niet meteen ook zijn leven met hiv moet beginnen en er nimmer van verlost wordt. Er wordt duidelijk struisvogelpolitiek toegepast: als je het maar lang genoeg ontkent is het probleem grotendeels opgelost. De rekening wordt de bevolking echter wel later gepresenteerd.
Maar vreugdevolle momenten zijn er gelukkig ook: als de moeders met gezonde baby’s stralend in hun bed de baby’s aan ons willen tonen. Dan ben je met hen blij dat er met een beetje van onze steun toch goede resultaten te behalen zijn.