Nieuws

04-05-2010

Piet Spijkers onderscheiden

Zie video

van de opening

Zie video nieuwsuitzending


Sponsors

Design

Gegevens

Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne,

RSIN 8096.41.008

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd:

• de contactgegevens
Naam instelling:

Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne

Adres:

Thornerbeek 3

Postcode:

5032 EA

Woonplaats:

Tilburg

Website:

www.humanitairehulpkinderenoekraine.nl/

RSIN:

809641008

KvK inschrijvingsnummer:

41098572

• de doelstelling
De stichting heeft ten doel het verzachten van kinderleed in Oekraïne.

 

• het beleidsplan
Op basis van de doelstelling worden de volgende projecten ondersteund:

1 – Oncologisch kinderziekenhuis in LVIV voorzien van medicijnen en apparatuur

2 – Weeshuis in Korlevitschie ondersteunen voor het beheer

3 – Geboorte ziekenhuis in LVIV voorzien van moderne apparatuur

4 – Kinderkamp Grebeniv beheren en organiseren van vakantiekampen

• de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Voorzitter: Ella Spijkers

Secretaris: Piet Spijkers

Penningmeester: Dorus Looykens

Lid: Ans van Zutphen

Lid: Jan Poort

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting

Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne.

• het beloningsbeleid
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne.

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor het verrichtte werk. Wel worden reiskosten vergoed ten behoeve van reizen voor Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne.

• het verslag van de uitgeoefende activiteiten

1 – Het Oncologisch kinderziekenhuis in LVIV is voorzien van medicijnen en apparatuur voor de Röntgen afdeling

2 – Het Weeshuis in Korlevitschie is ondersteund bij het bouwen van een nieuwe sporthal/theater/gemeenschapshuis.

3 – Geboorte ziekenhuis in LVIV voorzien van Ultrasound apparatuur en couveuses.

4 – Kinderkamp Grebeniv heeft 140 kinderen een vakantiekampen geboden.


• de financiële verantwoording

Balans (31-12-2012 en 31-12-2011)

Activa

Totaal Activa

793.233

 835.313

Passiva

Totaal Passiva

793.233

835.313

Staat van baten en lasten (2012 en 2011)

Baten uit fondswerving

88.041

102.158

Uitgaven inzake humanitaire hulp

123.849

25.300

Overige baten

0

9.276

Som der baten

€ -35.808

86.134

 

Kosten afschrijving

-7.250

787

Huisvestingskosten

0

-8.252

Kosten inventaris

110

0

Verkoopkosten

97

0

Kosten eigen organisatie

10.118

12.423

Totaal lasten

3.075

4.958

Som der baten en lasten

-38.883

81.176

Som der financiële baten en lasten

-27.802

20.469

 

 

 

Resultaat

-11.081

101.645

 

Opgesteld door: Registeraccountants kantoor Van de Kar & Veraart Roosendaal

 


Rabobank

t.n.v. Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne
Rekeningnummer: 191231746
IBAN: NL23RABO0191231746
BIC: RABONL2U


ABN-AMRO
t.n.v. Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne
Rekeningnummer: 416742378
IBAN: NL14ABNA0416742378
BIC: ABNANL2A

Postgiro
t.n.v. Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne
Rekeningnummer: 11199
IBAN: NL31INGB0000011199
BIC: INGBNL2A

Voor meer informatie
info@humanitairehulpkinderenoekraine.nl